Laura

Laura Fitinghoff (1848-1908) var född i Sollefteå, dotter till den lärde och originelle prosten Jonas Bernhard Runsten och hans hustru Ottilia Löfvander. Många goda feer måste ha stått runt vaggan vid hennes födelse. Laura föddes som nummer tre av fem systrar. Den klassiskt skolade fadern lärde sina flickor latin och grekiska. En fransk guvernant fanns i huset. Den sångbegåvade modern som bland annat sjungit med Jenny Lind, spelade många instrument, framför allt harpa och fostrade sina döttrar att sjunga och spela och sköta ett stort hushåll. De skulle förstås alla gifta sig rikt och ståndsmässigt. Vid 23 års ålder mer eller mindre tvingades Laura in i ett resonemangs-äktenskap med den 44 år äldre stenrike adelsmannen och brukspatronen Conrad Fitinghoff. Äktenskapet blev (förstås) olyckligt, men Laura fick en dotter, Rosa, som skulle bli hennes livs största lycka.

Efter några år gick Conrad i konkurs och Laura måste försöka dra in pengar till familjens försörjning. Hon började skriva. År 1885 kom hennes självbiografiska barnbok ’En liten värld bland fjällen’.

Den följdes av nya böcker, i stort sett en om året, fram till november 1907, då hon publicerade sitt livs succé ’Barnen ifrån Frostmofjället’, ett halvår före sin död.  Hon fick inga stora honorar, men lyckades placera berättelser och artiklar i många tidningar och tidskrifter och blev så småningom en respekterad skribent i bland annat ’Idun’. För att klara försörjningen hyrde hon också ut rum och hade inackorderingar.   ’Barnen ifrån Frostmofjället’ är en bland svensk barnlitteraturs mest betydelsefulla böcker, utgiven i ett 40-tal upplagor, översatt till ett 10-tal språk. Filmen, som spelades in 1945, är Sveriges mest spelade film någonsin. Men författarinnan till denna betydelsefulla historia har förblivit märkligt okänd. Hon och hennes släkt har lämnat ett oskattbart arv efter sig i form av brev, dagböcker och andra dokument, som förvaras i KB:s handskriftssamlingar. Hervor Sjödin, sentida släkting till Laura, har skrivit boken om hennes liv: ’Vägen till Frostmofjället’. Men det finns mycket kvar att forska fram och skriva om. I samlingarna finns en spännande berättelse om en stark kvinnas (och hennes systrars) ibland hopplösa kamp för ett värdigt liv i det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Därför har vi, den 15 april 2008, i Sollefteå, bildat  ett Laura Fitinghoff-sällskap, som skall ha som uppgift att sprida kännedom om Lauras liv och verk.