Om Sällskapet

Den 15 april 2008 bildades Laura Fitinghoffsällskapet, som har som mål att sprida kännedom om författarinnan Laura Fitinghoffs liv och verk. Sällskapet har sitt säte i Lauras födelsestad Sollefteå, och redan har en massa saker hänt i föreningen. Läs mer i medlemsbrevet under fliken “Medlemsinformation”. Vi hoppas och tror att sällskapet ska växa både till medlemsantal och till antalet aktiviteter.